Information vedr. AktieSiden


AktieSiden er basseret på, at man køber abonnement. Dvs. man køber adgang til Aktie-
Siden's grafik/lister etc. for en given periode.

Vi har udviklet AktieSiden således, at alt såvidt muligt håndteres på internettet. Det giver
en række lettelser og nye muligheder for både abonnenter og BørsCustom administration.
Dette har igen muliggjort, at vi kan tilbyde abonnement til relativt lave priser.

Betaling af abonnement skal foretages vha. kreditkort. Vi modtager betaling fra de kort, som
fremgår ved tryk på 'Opret Bruger' knappen.
Du kan ikke tilmelde dig til Online Betalingsservice. Såfremt du ønsker at fortsætte dit
abonnement ved udløb af abonnementsperioden - ja, så må du foretage et nyt køb. Når du
først er oprettet som bruger af AktieSiden, vil du altid kunne logge på med dit brugernavn og
redigere dit abonnement. Dette uanset at abonnementet er udløbet.
Betaling vha. kreditkort på AktieSiden sker via en certificeret sikkerhedsside godkendt af PBS.

De købte abonnementer er personlige. Adgang til AktieSiden må under ingen omstændigheder
videredistribueres eller på anden måde overdrages til tredjepart. Sker dette stoppes abonne-
mentet med øjeblikkelig virkning og uden tilbagebetaling af ikke udnyttet abonnement.

AktieSiden opdateres med grafik/lister etc. dagligt, umiddelbart efter at den aktuelle børs er
lukket.

Alle data indeholdt i lister/grafer på AktieSiden er indsamlet fra kilder, som normalt anses
for at være troværdige. Vi giver ingen garanti for korrekte data, ligesom vi ikke kan gøres
ansvarlige for brugen af dem. BørsCustom kan ikke drages til ansvar for opstået tab eller
manglende fortjeneste som følge af, at råd/forslag/analyser følges, og efterfølgende viser sig
at være tabsgivende eller resulterer i ikke opnået fortjeneste.


Force Majeur :

BørsCustom er ikke ansvarlig for tab, der skyldes lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger
eller lign., indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder , terror, sabotage,
naturkatastrofer, strejke, lockout, boykot og blokade, uanset om BørsCustom er part i kon-
flikten. BørsCustom påtager sig ikke noget ansvar for følgerne af, at de tekniske installa-
tioner (EDB-anlæg, telefonlinier m.m.) som kunden benytter til aktiesiden, kommer ud af drift.
Dette gælder uanset årsagen til driftsstoppet